FirmySzacunkowa wycena kosztów instalacji klimatyzacji

Split

Metry kwadratowe
1
Dodatkowe usługi
0
SUMA NETTOzł 

PODANA CENA

ma charakter szacunkowy i nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu prawa

Demontaż:

Odciągnięcie czynnika chłodniczego do urządzenia, demontaż mocowań, usunięcie rurociągów wraz z kablami, odłączenie od zasilania elektrycznego, wypełnienie pianą montażową otworu na rury. Dla agregatów do wagi 80 kg.

Demontaż z utylizacją:

Jak wyżej plus odciągnięcie czynnika chłodniczego z urządzenia. Wystawienie protokołu utylizacji i oddanie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją .

Wycena zawiera:

a)Klimatyzatory firmy AUX lub Hisense (tylko jeśli nie występuje takie w urządzeniach AUX)
b) montaż jednostki wewnętrznej w miejscu uzgodnionym z inwestorem oraz zewnętrznej (na wspornikach instalacyjnych) do 3 metrów wysokości.
c) Wykonanie otworu o średnicy 65mm w ścianie o grubości do 45 cm.
d) połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną instalacją chłodniczą do 3 mb (na jednostkę)
e) grawitacyjne odprowadzenie kondensatu (PCV do 6 metrów)
f) wykonanie próżni w układzie - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
g) podłączenie przewodów sterowania miedzy jednostką zew. a wew.
h) uruchomienie urządzenia
i) przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora

Wycena nie zawiera

a) Montażu powyżej 3 metrów nad ziemią w tym ewentualnego wynajęcia podnośnika, lub w przypadku jednostek zewnętrznych o wadze przekraczającej 50 kg ustawienia rusztowania nawet przy montażu poniżej 3 metrów kiedy nie ma możliwości wciągnięcia urządzenia na linie.
b) Podłączenia do instalacji elektrycznej budynku innego niż do gniazdka sieciowego (przy urządzeniach do 5 kW mocy chłodniczej)
c) Pompki skroplin
d) koryt montażowych
e) wykucia bruzd w ścianach
605 492 600
kontakt@klima.info.pl
ul. Barona 6B, 95-100 Zgierz
Call Now Button